Cần chú trọng bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến cà phê ở Hướng Hóa

Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp cho nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây cà phê nên trong những năm qua huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tập trung phát triển cây cà phê với diện tích gần 5.000 ha, sản lượng hàng năm đạt từ 50.000-60.000 tấn. (more…)