Hướng Hóa tập trung tái canh cây cà phê catimor

Cà phê chè catimor được xem là loại cây trồng chủ lực trong kế hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững của huyện Hướng Hóa. Để kịp thời có định hướng lâu dài, duy trì và mở rộng diện tích cây cà phê này, hiện nay huyện Hướng Hóa đang tập trung các giải pháp cho mục tiêu tái canh, đặc biệt là cung ứng nguồn giống cây cà phê đảm bảo chất lượng cho các địa phương. (more…)

Nông dân gặp khó khăn trong thu hoạch cà phê do mưa kéo dài

Hiện nay đang bước vào cao điểm của mùa thu hoạch cà phê niên vụ 2016 – 2017 của nông dân huyện Hướng Hóa. Bên cạnh niềm vui được giá, người trồng cà phê trên địa bàn huyện cũng đang lo lắng do mưa kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thu hái và chất lượng cà phê niên vụ này. (more…)

Năng suất vườn cà phê Khe Sanh tăng nhờ áp dụng tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel

Cà phê Khe Sanh – Theo đánh giá của những nông dân tham gia mô hình trình diễn tưới tiết kiệm bằng phương pháp tưới nhỏ giọt cho cây cà phê theo công nghệ Israel thì năng suất vườn cây đã được cải thiện đáng kể, tăng từ 5 – 10 tấn/ha so với trước khi áp dụng phương pháp này. (more…)