Năng suất vườn cà phê Khe Sanh tăng nhờ áp dụng tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel

Cà phê Khe Sanh – Theo đánh giá của những nông dân tham gia mô hình trình diễn tưới tiết kiệm bằng phương pháp tưới nhỏ giọt cho cây cà phê theo công nghệ Israel thì năng suất vườn cây đã được cải thiện đáng kể, tăng từ 5 – 10 tấn/ha so với trước khi áp dụng phương pháp này. (more…)

Cần chú trọng bảo vệ môi trường tại các cơ sở chế biến cà phê ở Hướng Hóa

Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp cho nhiều loại cây trồng, đặc biệt là cây cà phê nên trong những năm qua huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) đã tập trung phát triển cây cà phê với diện tích gần 5.000 ha, sản lượng hàng năm đạt từ 50.000-60.000 tấn. (more…)